[cello-cvs] CVS cello

fgoenninger fgoenninger at common-lisp.net
Sun Oct 1 20:47:54 UTC 2006


Update of /project/cello/cvsroot/cello
In directory clnet:/tmp/cvs-serv21334

Modified Files:
	ix-opengl.lisp 
Log Message:
Minor change only. Added some comments and code reformatted.

--- /project/cello/cvsroot/cello/ix-opengl.lisp	2006/08/28 21:45:22	1.5
+++ /project/cello/cvsroot/cello/ix-opengl.lisp	2006/10/01 20:47:54	1.6
@@ -17,13 +17,20 @@
 
 (in-package :cello)
 
+(export! .og.
+	 .ogc.
+	 ogl-shared-resource-tender
+	 ogl-node
+	 ogl-family
+	 dsp-list)
+
 (defmethod ogl-dsp-list-prep progn (self)
  (declare (ignore self))
  (assert (not *ogl-listing-p*)))
 
 (defvar *ogl-shared-resource-tender*)
 
-(defclass ogl-shared-resource-tender ()
+(defclass ogl-shared-resource-tender () ;; mixin
  ((display-lists :initform nil :accessor display-lists)
  (quadrics :initform nil :accessor quadrics)
  (textures :initform nil :accessor textures)))
@@ -44,8 +51,6 @@
 (defmethod ogl-node-window (other)
  (c-break "ogl-node-window undefined for ~a" other))
 
-(export! .og. .ogc.)
-
 (define-symbol-macro .og.
   (or (ogl-context self)
    (setf (ogl-context self) (upper self ctk::togl))))
@@ -55,30 +60,30 @@
 (defmodel ogl-node ()
  ((ogl-context :cell nil :initform nil :accessor ogl-context)
  (dsp-list :initarg :dsp-list :accessor dsp-list
-   :initform nil #+not (c-formula (:lazy :until-asked)
-         (assert (not *ogl-listing-p*))
-         (progn 
-          (ogl-dsp-list-prep self)
-          (when (without-c-dependency
-             (every 'dsp-list (kids self)))
-           (let ((display-list-name (or .cache
-                        (gl-gen-lists 1)))
-              (*ogl-shared-resource-tender*
-              (ogl-shared-resource-tender self)))
-            (gl-new-list display-list-name gl_compile)
-            (trc nil "---------------starting display list" display-list-name self)
-            (let ((*ogl-listing-p* self)
-               *selecting* *render-clip-l* *render-clip-r* *render-clip-t* *render-clip-b*)
-             (with-metrics (nil nil "ix-paint" self)
-              (ix-paint self)))
-            (trc nil "---------------finished display list" display-list-name self)
-            (gl-end-list)
-            (setf (redisplayp .og.) t)
-            display-list-name)))))
+   :initform (c-in nil)
+   #+not (c-formula (:lazy :until-asked)
+	   (assert (not *ogl-listing-p*))
+	   (progn 
+	    (ogl-dsp-list-prep self)
+	    (when (without-c-dependency
+		    (every 'dsp-list (kids self)))
+		 (let ((display-list-name (or .cache
+					   (gl-gen-lists 1)))
+		    (*ogl-shared-resource-tender*
+			(ogl-shared-resource-tender self)))
+		  (gl-new-list display-list-name gl_compile)
+		  (trc nil "---------------starting display list" display-list-name self)
+		  (let ((*ogl-listing-p* self)
+			 *selecting* *render-clip-l* *render-clip-r* *render-clip-t* *render-clip-b*)
+		   (with-metrics (nil nil "ix-paint" self)
+			 (ix-paint self)))
+		  (trc nil "---------------finished display list" display-list-name self)
+		  (gl-end-list)
+		  (setf (redisplayp .og.) t)
+		  display-list-name)))))
  (gl-name :initarg :gl-name :initform nil :accessor gl-name)))
 
 
-
 (defun render (self)
  (let (*selecting* *render-clip-l* *render-clip-r* *render-clip-t* *render-clip-b*)
   (assert (zerop (glgeterror)))
@@ -86,12 +91,11 @@
    (trc nil "render" self (^height))
    (ix-paint self))))
 
-(defmodel ogl-family ()
+(defmodel ogl-family () ;; mixin
  ()
- 
  (:default-initargs
    :gl-name (c? (incf (gl-name-highest .w.)))
-  :clipped nil))
+   :clipped nil))
 
 (defobserver dsp-list ()
  (when old-value
More information about the Cello-cvs mailing list